Algemene voorwaarden

Nederlands recht en de Nederlandse expeditie voorwaarden (Fenex condities), onder andere gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam (laatste versie), inclusief de daarin opgenomen arbitrage clausule, zijn van toepassing op al onze werkzaamheden. Op uw eerste verzoek zal u kosteloos een exemplaar van de Fenex condities worden gestuurd. Voorts kan de tekst van de Fenex condities worden gedownload van de website: www.fenex.nl/fenex-voorwaarden. Wij wijzen algemene voorwaarden gehanteerd door onze contractuele wederpartij uitdrukkelijk van de hand, tenzij wij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze contractuele wederpartij hebben aanvaard.

Terms and conditions

Dutch law and the Dutch Forwarding Conditions (Fenex conditions), deposited by the Netherlands Association for forwarding and logistics at inter alia the registry of the court of Rotterdam, latest version, including the arbitration clause (article 23 Fenex conditions) apply to all our activities. Upon your first request we will send you free of charge a copy of the Fenex conditions. Moreover, the full text of the Fenex conditions in the Dutch, English, German respectively the French language can be downloaded from the website: www.fenex.nl/fenex-voorwaarden. We explicitly reject any and all general conditions from our contractual counterparts, unless we explicitly agree in writing with the applicability of such general conditions.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Heeft u een zending te verschepen, een vraag over transport of een logistiek probleem? We horen graag van u!

Telefonisch zijn we vaak ver buiten kantooruren bereikbaar en e-mails worden snel beantwoord.

Positieve communicatie doet iedereen goed en leidt tot oplossingen. We helpen u graag in het Nederlands, Engels, Duits, en een klein beetje Spaans.